Επιλογή ημερομηνίας
Επιλογή ημερομηνίας
1
2
0

Μετάφραση : Αγγλικά

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ BOUTIQUE HOTEL ARCHONTOPETRA

Η Πολιτική Απορρήτου του ξενοδοχείου μας συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και τους ελληνικούς εκτελεστικούς κανονισμούς. Με το παρόν σας εξηγούμε τους λόγους για τους οποίους οι πληροφορίες σας συλλέγονται όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου μας, είτε κάνοντας απευθείας μια κράτηση και συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας, είτε στέλνοντας τα στοιχεία σας θέτοντάς μας μία ερώτηση περί διαθεσιμότητας δωματίων. Επιπλέον, γίνεται επεξήγηση του τρόπου διαχείρισης των πληροφοριών σας, της διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων σας, αλλά και του χρόνου τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων στα αρχεία του ξενοδοχείου μας.

Όταν στο παρόν αναφερόμαστε σε «σύστημα κρατήσεων», «μηχανή κρατήσεων», «σύστημα», «ιστότοπος», «πλατφόρμα», «εφαρμογή», «webapp», «υπηρεσίες», «διαδικτυακές υπηρεσίες», περιλαμβάνονται όλες οι σελίδες και επιμέρους λειτουργίες της διεύθυνσης https://archontopetra.gr/el/ypiresies/  εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας, προϋποθέτει την ελεύθερη και οικειοθελή αποδοχή των εκάστοτε επικαιροποιημένων όρων της Πολιτικής Απορρήτου, σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούμε όπως δεν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες μας.

Ταυτότητα

Όταν στο παρόν αναφέρεται το «εμείς», «εμάς» ή «μας», «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων», «ελεγκτής», αφορά στο Boutique Hotel Archontopetra.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Στο Boutique Hotel Archontopetra λειτουργεί σύστημα κρατήσεων μέσω ενός επεξεργαστή δεδομένων, όπως εξηγείται παρακάτω. Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («GDPR») (ΕΕ) 2016/679, είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Υπάρχει αυστηρό συμβατικό πλαίσιο μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Το ξενοδοχείο Boutique Hotel Archontopetra της εταιρίας «Σ. Ζηνέλης & Α. Ζηνέλη ΟΕ» Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας, 36100 έχει τη λειτουργία του συστήματος κρατήσεων και δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των χρηστών αυτού του συστήματος. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.

 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Η καταχώριση μίας κράτησης προϋποθέτει την καταγραφή συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών, όπως εκείνες του πλήρους ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού επικοινωνίας και των στοιχείων πληρωμής.

ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η΄ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

 1. Διαχείριση της κράτησής σας.
 2. Κατανόηση των προτιμήσεων και αναγκών σας, ώστε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες που θα σας παράσχουμε ως επισκέπτης στο ξενοδοχείο μας.
 3. Προσαρμογή στα ενδιαφέροντά σας σε μελλοντική επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.
 4. Αποστολή πληροφορίων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Η διακοπή σχετικών μηνυμάτων γίνεται άμεσα κατόπιν αντίστοιχης απόρριπτικής ενέργειάς σας.
 5. Αντιπαραβολή πληροφοριών με εκείνες τρίτων (ταξιδιωτικούς πράκτορες και διαδικτυακούς διαμεσολαβητές), για την διεκπεραίωση της κράτησής σας.
 6. Διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων του ξενοδοχείου μας, δια της καταγραφής από κλειστό κύκλωμα καμερών των κοινόχρηστων χώρων.
 7. Δυνατότητα επικοινωνίας με τους πελάτες σε περίπτωση εύρεσης απολεσθέντων ειδών.

ΠΟΙΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 1. Στελέχη και αντιπρόσωποι του ξενοδοχείου, που επεξεργάζονται και αποθηκεύουν τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας.
 2. Επαγγελματίες σύμβουλοι του ξενοδοχείου μας
 3. Νομικές υπηρεσίες του ξενοδοχείου μας ή αστυνομικές αρχές.
 4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μας μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ή/και υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό μας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και για κανέναν άλλο σκοπό.
 5. Σε περίπτωση που ο Χρήστης παρέχει δεδομένα τρίτων, δηλώνει ότι έχει τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους και αναλαμβάνει να παράσχει στον ενδιαφερόμενο -τον κάτοχο των δεδομένων- τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, αθωώνοντας δεόντως εμάς και τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων μας από οποιαδήποτε ευθύνη ως προς αυτό. Ωστόσο, ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες επαληθεύσεις για την επαλήθευση αυτού του γεγονότος, υιοθετώντας τα αντίστοιχα μέτρα δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
 6. Εκτός εάν σας ζητηθεί συγκεκριμένα, παρακαλούμε όπως δεν μας στείλετε και δεν μας αποκαλύψετε, μέσω των Υπηρεσιών μας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε εμάς, τυχόν Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα (π.χ. αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένα που σχετίζονται με φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκεία, ιδεολογικές ή άλλες πεποιθήσεις, υγεία, βιομετρικά ή γενετικά χαρακτηριστικά, ποινικό υπόβαθρο, συμμετοχή σε συνδικάτα ή διοικητικές ή ποινικές διαδικασίες και κυρώσεις).
 7. Χρήση Υπηρεσιών από Ανήλικους δεν επιτρέπεται και ως εκ τούτου ζητάμε όπως δεν μας παρέχονται Προσωπικά τους Δεδομένα μέσω των Υπηρεσιών.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

 1. Κατά τη μεταβίβαση του ξενοδοχείου μας, ή η επιχείρησή μας και όλα των περιουσιακών της στοιχείων σε τρίτο ή άλλη εταιρεία.
 2. Σε περίπτωση συμμόρφωσης σε εισαγγελική παραγγελία, ή σχετικό αίτημα οργανισμών ή αστυνομικών αρχών για περιπτώσεις προστασίας από απάτες.

Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε ότι οι αναφερόμενες διαθέσεις των πληροφοριών σας θα είναι νόμιμες και ασφαλείς, σύμφωνα με το GDPR.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο απαραίτητος από νόμο, τις φορολογικές διατάξεις και εν γένει τις νομικές υποχρεώσεις του ξενοδοχείου, εκτός εάν ο Χρήστης ζητήσει την απόσυρσή τους από εμάς, αντιταχθεί ή ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του. Στην τελευταία περίπτωση δεν άρετε η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως.

Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης:

 

Εγγυάται ότι είναι ενήλικας ή νομικά χειραφετημένος, άρα και  πλήρως ικανός και ότι οι πληροφορίες που μας παρέχει είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες, έτσι ώστε τα εν λόγω δεδομένα να αντικατοπτρίζουν την πραγματική του κατάσταση.

Εγγυάται ότι έχει λάβει την εξουσιοδότηση τρίτου μέρους να παρέχει τα δεδομένα του σε εμάς για τους σκοπούς που υποδεικνύονται, καθώς και ότι ενημερώσει το τρίτο μέρος για το ακριβές περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου.

Θα είναι υπεύθυνος για ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και για ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, που αυτό μπορεί να προκαλέσει σε εμάς ή σε τρίτους.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ  GDPR:

 1. Πρόσβαση στα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα.
 2. Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης σας, ανά πασά στιγμή, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης μας.
 3. Διόρθωση ανακριβών πληροφοριών σας.
 4. Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, διευκρινίζοντας τους σχετικούς λόγους.
 5. Φορητότητα των προσωπικών σας πληροφοριών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
 6. Αντίκρουση των όρων επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 7. Καταγγελία της διαδικασίας επεξεργασίας εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων στην αντίστοιχη εποπτική αρχή (στο dpa.gr).

Για να κάνετε ερωτήσεις – παράπονα ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας το αίτημά σας με ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας στο: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται προσωρινώς στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα αρχεία παρέχουν πληροφορίες ως προς τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Ο πρωταρχικός σκοπός συλλογής αυτών των δεδομένων είναι η παροχή μιας εξατομικευμένης εμπειρίας, ενώ χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα μας.
 2. Σας συμβουλεύουμε ότι εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση και την αποθήκευση cookies από αυτόν την ιστοσελίδα μας στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας τότε θα πρέπει να κάνετε τα απαραίτητα βήματα στις ρυθμίσεις ασφάλειας του προγράμματος περιήγησης ιστού (web browser) για να αποκλείσετε όλα τα cookies από αυτήν την ιστοσελίδα και τους περιφερικούς εξυπηρετητές (Proxy Servers – Rooters).
 3. H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί λογισμικό cookies που παρέχεται από το Google Analytics ή από τον διακομιστή φιλοξενίας του ιστότοπού μας για την παρακολούθηση της χρήσης των επισκεπτών, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας. Η αποθήκευση ενός cookie στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με τη συλλογή προσωπικών σας δεδομένων. Σχετικές πληροφορίες με τη λειτουργία των εν λόγω αρχείων μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου της Google.
 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η διαχείριση όλων των πληροφοριών σας γίνεται με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα προστασίας από εγγενείς κινδύνους μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τροποποίησης, αποκάλυψης ή καταστροφής.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 1. Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτή την παρούσα πολιτική απορρήτου, ανάλογα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατόπιν σχετικής αναφοράς στην αρχική σελίδα του ιστότοπού μας.
 2. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου τροποποιήθηκε τελευταία στις 08 Ιανουαρίου 2021.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για ερωτήσεις σχετικά με υφιστάμενη την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο τηλέφωνο 6943816261 ή αποστείλετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: info@archontopetra.gr


Translation: Greek

PROTECTION MEASURES AND PRIVACY POLICY OF BOUTIQUE HOTEL ARCHONTOPETRA

Our hotel's Privacy Policy complies with the European Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) and the Greek executive regulations. We hereby explain to you the reasons why your information is collected when you visit our hotel website, either by directly making a reservation and filling out the contact form, or by sending us your details by asking us a question about room availability. In addition, an explanation is given of how your information is managed, how your rights are safeguarded and protected, and how long your personal data will be kept in our hotel's files.

 

When we refer herein to "booking system", "booking engine", "system", "website", "platform", "application", "webapp", "services", "online services", all pages and individual functions of the address https://archontopetra.gr/el/ypiresies/ unless otherwise specified.

The use of this website and our services presupposes the free and voluntary acceptance of the updated terms of the Privacy Policy, otherwise please do not use our website or our services.

ID card

Where "we", "us" or "our", "data controller", "controller" is referred to herein, it refers to Boutique Hotel Archontopetra.

Data controller

Boutique Hotel Archontopetra operates a reservation system through a data processor, as explained below. For the purposes of the General Data Protection Regulation ("GDPR") (EU) 2016/679, we are the data controller. There is a strict contractual framework between the controller and the data processor for the protection of your personal data.

The Boutique Hotel Archontopetra of the company "S. Zinelis & A. Zineli OE» Megalo Chorio Evrytanias, 36100 operates the reservation system and is committed to protecting the privacy of the users of this system. Data Protection Officer.

WHAT YOUR PERSONAL DATA AND INFORMATION IS COLLECTED

Registering a reservation requires the recording of certain personal information, such as your full name, email address, contact number and payment details.

WHAT IS THE PURPOSE OF USING YOUR PERSONAL DATA AND INFORMATION

Manage your booking.

Understanding your preferences and needs, so that we can adapt the services we will provide you as a guest at our hotel.

Tailoring to your interests on your future visit to our website.

Sending you information about products and services we think may be of interest to you. The interruption of related messages is done immediately after your corresponding rejection action.

Comparing information with those of third parties (travel agents and online intermediaries), to process your booking

Ensuring the legal interests of our hotel, by recording from closed circuit cameras of the common areas.

Ability to communicate with customers in case of finding lost items.

WHO ACCESSES YOUR PERSONAL DATA AND INFORMATION

Hotel executives and representatives, who process and store your data on our behalf.

Professional consultants of our hotel

Legal services of our hotel or police authorities.

Our data controller may collect and process personal data collected and/or processed on our behalf in accordance with our instructions and for no other purpose.

In the event that the User provides third-party data, he declares that he has the consent of the third party and undertakes to provide the interested party - the owner of the data - with the information contained in this Privacy Statement, duly exonerating us and our data controller from any responsibility regarding this. However, we may carry out the necessary verifications to verify this fact, adopting the corresponding due diligence measures, in accordance with data protection regulations.

Unless specifically requested, please do not send or disclose, through our Services or otherwise to us, any Sensitive Personal Data (e.g., social security numbers, data related to racial or ethnic origin, political views, religion, ideological or other beliefs, health, biometric or genetic characteristics, criminal background, trade union membership or administrative or criminal proceedings and sanctions).

Use of Services by Minors is not permitted and therefore we request that they do not provide us with their Personal Data through the Services.

POSSIBILITY OF SHARING YOUR PERSONAL DATA AND INFORMATION WITH THIRD PARTIES

When transferring our hotel, or our business and all of its assets to a third party or other company.

In case of compliance with a prosecutor's order, or relevant request of organizations or police authorities for fraud protection cases.

In any case we undertake that the reported dispositions of your information will be lawful and secure in accordance with the GDPR.

RETENTION PERIOD OF YOUR PERSONAL DATA AND INFORMATION

The necessary by law, the tax provisions and in general the legal obligations of the hotel, unless the User requests their withdrawal from us, objects or withdraws his consent. In the latter case, the legality of the processing carried out previously is not lifted.

User responsibility:

He warrants that he is an adult or legally emancipated, therefore fully competent, and that the information he provides to us is true, accurate, complete and up-to-date so that such data reflects his actual situation.

It warrants that it has obtained the third party's authorization to provide its data to us for the purposes indicated, and that it has informed the third party of the exact content of this document.

 

You will be responsible for false or inaccurate information provided through the Website and for damages, direct or indirect, that this may cause to us or third parties.

WHAT ARE YOUR RIGHTS UNDER GDPR:

Access to your personal data held by us.

Right to withdraw your consent, at any time, upon notification to us.

Correcting your inaccurate information.

Deletion of your personal data, specifying the relevant reasons.

Portability of your personal information to another data controller.

Objection to the terms of processing your personal data in accordance with this Privacy Policy.

Complaint about our processing of your personal data to the respective supervisory authority (at dpa.gr).

To ask questions - complaints or to exercise any of your rights deriving from this Privacy Policy please contact us by sending your request with a message to our e-mail at: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

COOKIES POLICY

Cookies are small files that are temporarily stored on your computer's hard drive. The files provide information regarding the use of our website. The primary purpose of collecting this data is to provide a personalized experience while using our website.

We advise you that if you do not agree to the use and storage of cookies by this website on your computer's hard drive then you should take the necessary steps in your web browser's security settings to block all cookies from this website and the remote servers (Proxy Servers – Rooters).

Our website uses cookie software provided by Google Analytics or our website hosting server to track visitor usage in order to better understand how our website is used. Storing a cookie on your computer's hard drive is in no way related to the collection of your personal data. You can read Google's privacy policy for information on the operation of these files.

SECURITY OF STORAGE OF PERSONAL DATA AND INFORMATION

All your information is handled with due care and respect, taking all reasonable measures to protect against inherent risks of unauthorized access, alteration, disclosure or destruction.

CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

We may modify this privacy policy, depending on the applicable legal framework and after a relevant reference on the home page of our website.

This Privacy Policy was last modified on January 08, 2021.

WAYS OF COMMUNICATION

For questions about the current Privacy Policy or the use of your personal data, contact the Data Protection Officer at 6943816261 or send an email to: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τα Δωμάτια μας

 

ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ

ΝΤΕΛΙΔΙΜΙ

ΣΕΪΝΤΑΝΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΧΕΛΙΔΩΝΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Επιλογή ημερομηνίας
Επιλογή ημερομηνίας
1
2
0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Τ.Κ. 36100 -  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Design by Aibaz pc
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline